అర్జెంటీనా

More: బ్యూనస్ ఎయిర్స్ , కార్డోబ , మెన్డోజా , ఉశ్ుైీయా , ప్యూర్టో మాడ్రిన్ , సల్తా , సాన్ జువాన్ , లుజాన్ , లా ప్లాటా , Neuquen , రెసిస్టెన్సీయా , Miramar , కొమోడోరో రివాడావియా , లా రియోజా , ఎల్ కలేఫేట్ , సాన్ సాల్వడార్ డి జుజుయ్